หน้าแรก2018-06-07T10:40:48+00:00

S.B.K. PRINTING CO., LTD.

บริษัท เอส.บี.เค. การพิมพ์ จำกัด เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นและประสบการณ์ความรู้ทางด้านงานสิ่งพิมพ์ ที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี โดยให้บริการงานพิมพ์ระบบ offset printing, silk screen และ digital print อย่างมีมาตรฐาน ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคคลากรที่มีความชำนาญในการพิมพ์ การออกแบบ และการตรวจสอบคุณภาพ

เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการผลิตสิ่งพิมพ์ ทางด้านการพิมพ์หนังสือ, โปสเตอร์, โบรชัวร์, ถุงกระดาษ, ฉลากสติกเกอร์ติดสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย บริษัทมีการพัฒนากระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นถึงการบริการต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาถูก และความรวดเร็ว

SBK Printing Co., Ltd.

CONTACT US